Wednesday, April 22, 2009

ลำดับ๕๖๙.วังเปาเข้าแทนภูมี(๒)

บทที่ ๒

พวกม้งบนเทือกเขาสูงๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในทางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะในการฝึกอบรมเพื่อเอาไว้สู้รบกับฝ่ายปเทศลาว ในปี ๒๕๐๗ ขณะกองทัพของภูมี หน่อสวัน ต้องพ่ายแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าในความพยายามเข้ายึดทุ่งไหหินและเปิดทางสายที่ ๙ ขึ้นทางใต้นั้น พวกอเมริกันก็ได้ก่อสร้างกองกำลังพิเศษจากคอมมานโดม้ง จำนวน ๓,๐๐๐ คนจนกลายมาเป็น ๑๕,๐๐๐ คน จัดตั้งอยู่ในโซนหรือเขตทั่วประเทศ แต่ละโซนย่อยลงไปเป็นแขวง มีทั้งสิ้น ๔๘ แขวงทั้งทางเหนือและใต้ของลาว

มีการสร้างฐานทัพใหญ่ขึ้นอย่างลับๆ ที่ล่องแจ้ง อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเชียงขวาง(โปรดอ่านรายละเอียดในบทความที่ ๕๕๑ ถึง ๕๕๔ “ความพ่ายแพ้ของวังเปา”)มีสนามบิน, โรงเรียนสำหรับฝึกอบรมนายทหาร, คลังวัสดุ,ศูนย์ฝึกอบรมการประกอบจารกรรมและวินาศกรรม, การส่งสัญญาณตลอดจนเทคนิคในการฆ่าคนประการต่างๆ ซึ่งมีอยู่ครบถ้วนในคลังสรรพาวุธของกองกำลังพิเศษนี้

นายพลวังเปาได้รับควาไว้วางใจเป็นพิเศษเพราะได้บัญชาการทางด้านเหนือถึง ๓ โซนด้วยกัน ส่วนอีก ๒ โซนทางด้านใต้ หัวหน้าเผ่าอีกคนคือ บุญพน เป็นผู้บัญชาการ แต่กองบัญชาการใหญ่ที่แท้จริงซึ่งทำหน้าที่ตั้งแต่วางแผน, ส่งกำลังบำรุง,ฝึกอบรมตลอดจนเป็นฐานทัพปฏิบัติการแนวหลังนั้นอยู่ที่อุดรในประเทศไทย เรียกว่า กองบัญชาการ ๓๓๓ (HQ 333) มีนายทหารกองกำลังพิเศษของอเมริกันเป็นผู้บัญชาการ (โปรดอ่านรายละเอียดในบทความที่ ๕๕๗-๕๕๘ “ฐานปฏิบัติการลับของซีไอเอในอุดร”)นอกจากนี้ยังมี “ศูนย์” เพื่อการศึกษาเรื่องการก่อวินาศกรรมขั้นสูงยิ่งขึ้นไปอีกอยู่ที่จังหวัดลพบุรี

ในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญชั้นยอดก็ถูกส่งให้ไปศึกษาต่อจนจบหลักสูตรทั้งที่ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ปรากฏว่ามีพวกม้งหลายสิบคนที่ถูกล่อลวงหรือจับตัวมา เมื่อทราบความจริงเข้าก็หนีกลับและไปให้รายละเอียดแก่ฝ่ายปเทดลาวถึงวิธีการจัดตั้งและฝึกอบรมทั้งหมด

แม้ว่ากองกำลังพิเศษนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกม้งแต่ก็มีคนไทยและพวกก๊กมินตั๋งเดนตายจากที่ต่างๆทั้งพม่าและไทย บ้างก็หลบหนีมาจากลาวภาคเหนือ จึงนับได้ว่าเป็นที่รวมเพชฌมาตแหล่งสำคัญแห่งหนึ่งในเอเซียอาคเนย์

กองกำลังพิเศษติดอาวุธ ฝึกอบรมและเลี้ยงดูโดยงบประมาณพิเศษของซีไอเอ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะอาวุธหรือเงินที่ซีไอเอจ่ายให้ล้วนแล้วแต่เหนือกว่ากองทัพของรัฐบาลฝ่ายขวาของลาวทั้งสิ้น ยิ่งกว่านี้ อะไรก็ตามที่จะก่อให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างชนเผ่าม้งกับลาวลุ่ม ระหว่างกองทัพรัฐบาลลาวกับกองกำลังพิเศษก็ล้วนเป็นผลดีต่อนโยบายของอเมริกันทั้งนั้น อาจกล่าวได้ว่ากองกำลังพิเศษนี้เป็นกองทัพทหารรับจ้างที่รับใช้ผลประโยชน์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ แผนยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่กระทำในลาว รัฐบาลลาวหรือคณะเสนาธิการลาวไม่เคยรู้เห็นด้วยเลย มิหนำซ้ำรางวัลสำหรับกองกำลังพิเศษยังมีให้ไม่อั้น ไม่ว่าจะเป็นเหล้า,ผู้หญิง หรือฝิ่น

No comments: