Tuesday, April 21, 2009

ลำดับ๕๖๓.แผนลอบสังหาร(๑)

บทที่ ๑

หลังการเจรจาตั้งรัฐบาลผสม ๓ ฝ่ายจบลงโดยการตกลงในเรื่องต่างๆกันได้ รัฐบาลได้ตั้งขึ้นที่เวียงจันทน์ แต่ก็เสมือนเป็นนักโทษของทหารและตำรวจภายใต้บัญชาการของภูมีไปทันที ทั้งนี้เพราะคนของภูมีได้ยัดเยียดเบียดแทรกเข้าไปอยู่ในทุกกระทรวงทบวงกรม เจ้าสุภานุวงศ์ได้เรียกร้องให้กำลังรักษาความปลอดภัยและตำรวจทั่วทั้งเวียงจันทน์ ประกอบขึ้นด้วยกำลังของทั้งสามฝ่ายก็ไม่ได้รับความสนใจจากเจ้าสุวรรณภูมาผู้เป็นหัวหน้ารัฐบาลทั้งนี้เพราะเจ้าสุวรรณภูมาและกองแลได้ตกเข้าไปอยู่ในแนวนโยบายใหม่ของภูมีไปเสียแล้ว นโยบายใหม่ของภูมีคือแทนที่จะตีสุวรรณภูมากับกองแลให้ไปรวมกับแนวลาวรักชาติ เป็นการแยกสุวรรณภูมาและกองแลออกจากฝ่ายแนวลาวรักชาติและภูมีก็ทำสำเร็จที่สามารถดึงเจ้าสุวรรณภูมาให้มาร่วมมือกับตน

ในกองทหารของกองแลที่ประจำอยู่ตามที่มั่นสำคัญๆ ก็ถูกเข้าแทนที่โดยทหารของภูมี โดยอุบายตื้นๆ จนกระทั่งกำลังของภูมีที่หลบหนีมาอยู่กับกองแลกลายเป็นกำลังหลักคือกำลังส่วนข้างมาก ส่วนกำลังของกองแลแต่เดิมกลายเป็นกำลังส่วนข้างน้อย ท่านสิงกะโปได้ตักเตือนให้กองแลระวังในปัญหานี้ แต่กองแลไม่สนใจ กลับภาคภูมิใจที่กำลังของตนมีเพิ่มขึ้น และเมื่อกองแลกลับเวียงจันทน์ ก็ถูกคำสรรเสริญและอามิสของภูมี ซีไอเอ ทำให้เขาเปลี่ยนไป เช่นเดียวกับเทียนไขที่ถูกความร้อน

สหายสิงกะโปได้ถูกถึงเรื่องกองแลในประเด็นนี้ว่า

“เราตระหนักเป็นอย่างดีว่ากองกำลังเป็นกลางของกองแล ที่อยู่ภายใต้บัญชาการของกองกำลังผสมของเราได้ถูกแทรกแซงอย่างหนัก เพื่อแยกไปจากเรา เราจึงได้ชี้ให้พวกเขาเข้าใจถึงภาระหน้าที่ของพวกเราในการรับใช้ประเทศชาติ ชี้ให้เห็นถึงความผิดความถูกระหว่างฝ่ายภูมีกับเจ้าสุภานุวงศ์

จากการทำความเข้าใจของเรา กองกำลังเป็นกลางของกองแล ก็ได้แยกตัวออกเป็น ๒ ฝ่าย คือกองกำลังเป็นกลางที่รักชาติ กับกองกำลังเป็นกลางที่ขายชาติ กองกำลังเป็นกลางที่ขายชาติก็คือกองแล เกศนา คำล้อม เป็นผู้นำ รวมทั้งเจ้าสุวรรณภูมาก็เป็นกลางขายชาติเช่นเดียวกัน กองกำลังที่รักชาติมี เดือน กองสี เทียบ ทัน เป็นต้น

และต่อมาพวกเขาก็ยกกำลังบุกเข้าโจมตีกันและกันที่คังไข โพนสวัน ตัวเมืองเชียงขวาง และทุ่งไหหิน และในที่สุดพวกเป็นกลางขายชาติก็แตกกระเจิงไปอยู่เมืองผัน”

หลังจากรัฐบาลผสม ๓ ฝ่ายได้ถูกจัดตั้งขึ้นแล้วประมาณหนึ่งเดือนเจ้าสุวรรณภูมาได้รับเชิญให้ไปเยือนสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยท่านกีนิน พลเสนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และได้พบกับเคนเนดี้ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เจ้าสุวรรณภูมาได้บอกกับเคนเนดี้ว่า ชาวลาวนิยมชมชอบอเมริกามากกว่านิยมชมชอบฝ่ายปเทดลาวหรือแนวลาวรักชาติ และได้รับเงื่อนไขความช่วยเหลือของสหรัฐทั้งทางเศรษฐกิจและทางทหาร ว่าจะไม่ให้ตกไปถึงฝ่ายปเทดลาวเป็นอันขาด

นอกจากนี้ยังได้เป็นที่เข้าใจกันว่าเจ้าสุวรรณภูมาจะดำเนินการทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจำกัดอิทธิพลของฝ่ายปเทดลาว ไปจนถึงกำจัดให้หมดสิ้น และท่านก็ดำเนินการดังที่รับปากกับเคนเนดี้เช่นนั้นจริงๆในเวลาต่อมา แผนการโครงการในความรับผิดชอบของเจ้าสุภานุวงศ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจเมื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะไม่ได้รับความเห็นชอบ แม้บางเรื่องที่ไม่ต้องผ่านคณะรัฐมนตรี ก็ถูกดองไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

No comments: