Wednesday, April 22, 2009

ลำดับ๕๗๕.จุดจบของนายพลสีโห(๒)

บทที่ ๒

ไม่ยังงั้นข่าวที่ออกมาหน้าหนังสือพิมพ์ลาวว่านายพลสีโหยังมีชีวิตอยู่และนายพลกุประสิดยังควบคุมตัวเอาไว้ที่ค่ายจินายโม้ ไม่ได้หายไปไหนตามคำลือ แต่นายพลกุปะสิดจะส่งตัวนายพลสีโหไปควบคุมไว้ที่ภูเขาควาย…ภูเขาแห่งนี้เป็นตำบลที่มีสถานที่คุมขังนักโทษชั้นสำคัญ นายพลกุปะสิดจะเอาตัวนายพลสีโหไปคุมขังไว้ที่นั่นเป็นการให้เกียรติ

อีกไม่กี่วันต่อมา นายพลกุปะสิดก็จัดเครื่องบินนำเอาตัวนายพลสีโหขึ้นเครื่องบินไปส่งที่ภูเขาควาย เครื่องบินที่ไปส่งตัวกลับมา นัยว่าไปส่งนายพลสีโหไว้ภูเขาควายเรียบร้อยแล้ว ญาติพี่น้องพรรคพวกของนายพลสีโหขออนุญาตไปเยี่ยมนายพลที่ภูเขาควาย ก็เยี่ยมไม่ได้ ห้ามเยี่ยม หนังสือพิมพ์จะไปขอสัมภาษณ์ถ่ายรูปก็ไม่ได้ จนบัดนี้ไม่มีใครทราบว่านายพลสีโหอยู่ที่ไหนแน่ ยังมีตัวตนอยู่หรือเปล่า

ข่าวเจาะกำแพงความลับที่ผมได้มาจากพวกข้างในชนิดซี้ย่ำปึ๊ก(ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร)รายงานมาว่านายพลสีโหอาละวาดบนเครื่องบินขณะที่บินเกือบจะถึงภูเขาควายอยู่แล้ว เครื่องบินเป็นเครื่องดาโกต้าสองเครื่องยนต์ ประตูข้างเปิดอยู่ นายพลสีโหลืมไปว่า อยู่บนอากาศ กระโดดออกมาจากเครื่องทางประตูนั้นเพื่อจะหลบหนี แต่ไม่มีร่มชูชีพติดตัวไปด้วย โดยตัวเปล่าออกมา เลยไม่รู้ว่าถึงพื้นดินหรือเปล่า แล้วข่าวซี้ย่ำปึ๊กรายนั้นก็กระซิบเบาๆว่า ไอ้ตอนที่โดดลงมานั้นมีตีนใครก็ไม่รู้ช่วยถีบออกมาให้
จริงไม่จริง เชื่อไม่เชื่อ คิดกันเอาเอง แต่อนนี้ใครนำตัวนายพลสีโหออกมาโชว์ตัวได้มีคนให้รางวัลหลายสิบล้านบาทไทย ใครเป็นคนตั้งรางวัลไว้ก็บอกไม่ได้อีก

นี่ละครับ ราชอาณาจักรลาว เขาอยู่กันอย่างนี้”

No comments: