Wednesday, April 22, 2009

ลำดับ๕๗๐.สัญญาสงบศึกถูกฉีกอีกครั้ง


งบประมาณที่ ซีไอเอ ได้รับจากรัฐบาลก็มีขีดจำกัด ดังนั้นซีไอเอ จึงต้องหารายได้ทางอื่นมาสนับสนุนภารกิจลับของตนในลาวซึ่งต้องใช้งบประมาณมากกว่างบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลสหรัฐฯ เงินรายได้พิเศษของซีไอเอ ได้จากการสนับสนุนของพวกนายทุนอเมริกันที่เกลียดกลัวคอมมิวนิสต์อย่างเช่นนายแมกคาธี แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นขึ้นซีไอเอ จึงต้องหารายได้ด้วยการค้ายาเสพติดที่มีทหารจีนก๊กมินตั๋งเดนตายกองพล ๙๓ ของนายพลหลีมี เป็นฝ่ายดำเนินการผลิตอยู่ทางสามเหลี่ยมทองคำ ซีไอเอ จึงเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่นำเฮโรอีนเข้าสหรัฐอเมริกา และแพร่หลายมาจนถึงบัดนี้ ซึ่งก็เป็นกรรมตอบสนองอเมริกาที่ได้สร้างความวิบัติฉิบหายให้กับอินโดจีนเมื่อก่อน

ในระหว่างที่กองกำลังพิเศษเติบโตขยายตัวออกไปเรื่อยๆนี้ เจ้าสุภานุวงศ์ก็ยังคงพยายามหาทางให้รัฐบาลผสมได้ทำหน้างานต่อไปอีก ท่านเสนอแล้วเสนอเล่าให้ย้ายรัฐบาลมาอยู่หลวงพระบาง สร้างเขตเป็นกลางขึ้นมาโดยรอบเมืองหลวง ให้มีกำลังตำรวจผสมร่วมกันรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ข้อเสนอนี้และอื่นๆ ถูกปฏิเสธหมดแม้ว่าบางข้อคณะกรรมการควบคุมสงบศึกจะสนับสนุน

อย่างไรก็ดีตราบที่ไม่มีหลักประกันความมั่นคง เจ้าสุภานุวงศ์ก็ไม่ยอมกลับมาเวียงจันทน์อีก เพราะพฤติการณ์ที่แล้วๆมาของผู้นำฝ่ายขวาทำให้เชื่อถืออะไรไม่ได้เลย เจ้าสุวรรณภูมากับภูมี หน่อ สวันเดินทางไปเจรจากับเจ้าสุภานุวงศ์อีกครั้งที่ทุ่งไหหินเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๐๗ ได้สร้างความไม่พอใจให้กับสหรัฐอเมริกาที่มีจุดประสงค์จะดำเนินแผนการทางทหารจึงขัดขวางไม่ให้เกิดรัฐบาลผสมขึ้นได้อีก

ดังนั้นอีก ๒ วันต่อมาคือในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๐๗ ก็มีรัฐประหารเกิดขึ้นในเวียงจันทน์โดยฝีมือของนายพลกุประสิทธิ์ อภัย ล้มล้างรัฐบาลผสม ๓ ฝ่าย เจ้าสุวรรณภูมานายกรัฐมนตรีได้ถูกควบคุมตัวไว้ในบ้านพักเป็นการชั่วคราว

ต่อมาในวันที่ ๒๑ เมษายน ประธานาธิบดีลินดอน จอห์นสัน ที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีต่อจาก จอห์น เอฟ เคนเนดี้ที่ถูกลอบสังหาร ได้ส่งนายบัดดี้ทูตพิเศษมายังเวียงจันทน์เพื่อดูท่าทีของเจ้าสุวรรณภูมาว่าจะไว้วางใจได้แค่ไหนต่อการรับใช้ผลประโยชน์ของอเมริกาในลาว คือต่อต้านคอมมิวนิสต์ เจ้าสุวรรณภูมายืนยันว่าในการไปพบปะกับเจ้าสุภานุวงศ์เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายนทุ่งไหหินนั้นไม่มีการตกลงอะไรกันเป็นพิเศษ เจ้าสุวรรณภูมาจึงได้รับความไว้วางใจจากอเมริกันให้จัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗ โดยไม่มีฝ่ายปเทดลาวหรือแนวลาวรักชาติเข้าร่วม รัฐบาลผสม ๓ ฝ่ายจึงสิ้นสุดลง พร้อมกับที่สัญญาสงบศึกเจีนวา ๒๕๐๕ ซึ่งเป็นสัญญาสงบศึกครั้งที่ ๒ จึงถูกฉีกทิ้งลงถังตามสัญญาครั้งที่ ๑ ไป.

No comments: