Friday, April 24, 2009

ลำดับ๕๙๔.การเปลี่ยนแผนการรบ(๓)

บทที่ ๓

การเข้ามารับตำแหน่งของแช็คลี่ได้เปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด อเมริกันเริ่มคิดหาผลประโยชน์จากลาวเพื่อเป้าหมายทางการทหารในเวียดนาม ซีไอเอเลิกสนใจโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความพยายามสร้างชาติให้พวกม้งในระยะยาว สิ่งสำคัญลำดับแรกคือการใช้ประโยชน์จากลาว เพื่อตรึงทหารเวียดนามเหนือเอาไว้ที่นั่นและเพื่อรบกวนไม่ให้พวกเวียดนามเหนือสามารถใช้เส้นทางโฮจิมินห์ เทรลได้อย่างสะดวกสบายเกินไป

ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสามารถเห็นได้ชัดเจนในพื้นที่ปฏิบัติการในปากเซ ที่กินอาณาบริเวณแถบที่ราบสูงโบโลแวน และส่วนทางใต้ของโฮจิมินห์ เทรล หัวหน้าปฏิบัติการที่นั่น คือ แบรนดอน คาร์ลอน ผู้ที่พยายามผสมความต้องการของเหล่าผู้บัญชาการทหารของฝ่ายนิยมกษัตริย์และของพวกชาวเขาเข้าด้วยกัน

เพื่อป้องกันให้พวกชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบสูงโบโลแวนต้องถูกเกณฑ์เข้าในกองทัพของพวกลาวลุ่ม หัวหน้าของแต่ละฝ่ายได้ตกลงกันว่าจะจัดให้มีกองทหารอาสาประจำหมู่บ้านขึ้น โดยต่างฝ่ายต่างมีความเข้าใจร่วมกันว่าทหารเหล่านี้จะต่อสู้เพื่อปกป้องหมู่บ้านพวกเขาจากข้าศึกเท่านั้น

เมื่อเป็นดังนี้สถานการณ์ในแถบที่ราบสูงโบโลแวนจึงเงียบสงบปลอดจากการปะทะข้าศึก จนพวกอเมริกันจากปากเซ มักนิยมนำครอบครัวเดินทางไปปิกนิคกันที่นั่น

แต่เมื่อแช็คลี่ต้องการทำในสิ่งที่แบรนดอน คาร์ลอนได้บอกปฏิเสธที่จะทำตาม แช็คลี่จึงได้เปลี่ยนเอา เดฟ ปันโจ โมราเรส เพื่อร่วมงานของแช็คลี่เมื่อครั้งที่ไมอามี่มารับหน้าที่แทน คาร์ลอน โมราเรสเป็นคนดื่มจัด อารมณ์รุนแรง ขี้โมโห เขาเริ่มเปลี่ยนกองทหารอาสาประจำหมู่บ้านให้เป็นทีมระวังเส้นทางโฮจิมินห์ เทรล จากนั้นพยายามเปลี่ยนทีมระวังเส้นทางที่ว่านี้ ให้เป็นกองกำลังสำหรับใช้จู่โจมข้าศึก สิ่งนี้ก่อให้เกิดความหายนะขึ้นที่นั่น กล่าวคือ ในการใช้ฝูงเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงทหารเข้าโจมตีที่มั่นของข้าศึกครั้งหนึ่ง จำนวนทหารชาวเขา ๑๐๐ คนที่ส่งไปเหลือกลับมาเพียง ๑๕ คนเท่านั้น!

และเพื่อไม่ให้จำนวนนักรบพวกเขาต้องสูญเสียมากไปกว่านี้ หมู่บ้านที่เคยเป็นพันธมิตรกับฝ่ายอเมริกันจึงเปลี่ยนใจไปเข้ากับฝ่ายข้าศึก ฝ่ายปเทดลาวได้เข้าครองใจชาวเขาและในก็สามารถควบคุมบริเวณที่ราบสูงโบโลแวนอีกครั้ง

เป็นที่รู้กันว่าทางภาคใต้ของลาวนั้นไม่ค่อยประสบผลสำเร็จในการเกณฑ์ชาวบ้านท้องถิ่นมาเข้าร่วมในปฏิบัติการพวกอเมริกัน และเมื่อนโยบายของแช็คลี่ที่พยายามจะยกระดับกองกำลังทหารในพื้นที่ภาคใต้ของลาวให้มากขึ้น จำนวนชาวบ้านในพื้นที่ที่จะมาต่อสู้เคียงข้างกับพวกอเมริกันกลับยิ่งลดน้อยลงไปจนเกือบหมดสิ้น และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง.

No comments: