Wednesday, April 22, 2009

ลำดับ๕๗๙.หน่วยเอสจียู(๒)

บทที่ ๒

โครงการเอสจียู ยังได้ส่งผลต่อความพยายามสร้างชาติลาวโดยรวมอีกด้วย ตอนนี้พวกคนหนุ่มต่างหลั่งไหลเข้ามาร่วมกับวังเปา โดยเดินทางออกจากหมู่บ้านเข้ามาในล่องแจ้งเพื่อรับการฝึก คนหนุ่มเหล่านั้นส่วนใหญ่จะพาเมียและลูกติดมาด้วย ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างพวกเขาและวังเปาว่าผู้หญิงและเด็กจะได้รับการเลี้ยงดูเรื่องปากท้องและความปลอดภัย ขณะที่พวกผู้ชายออกทำการรบ แต่ข้อตกลงนี้มีข้อเสียอยู่ ตามที่ลอว์เรนซ์ได้อธิบายคือ “เมื่อมีครอบครัวติดตามมาด้วย” ในทางปฏิบัติแล้วพวกนี้ก็เหมือนเป็นเชลยหรือตัวประกัน วังเปาตระหนักดีในข้อนี้ และรู้ว่ามันจะทำให้เขาสามารถควบคุมพวกทหารได้ง่ายขึ้น”

ผลข้างเคียงอีกประการหนึ่ง ของการมีครอบครัวมาอยู่ด้วย คือผลกระทบต่อการค้าฝิ่น พืชเศรษฐกิจดั้งเดิมของชาวเขาก่อนเริ่มโครงการเอสจียู วังเปาได้ลองหยั่งเชิงการขยายตลาดฝิ่นดิบ โดยการรวมเอาตลาดที่กระจัดกระจายอยู่มาเป็นหนึ่งเดียว วังเปาต้องการเสริมสร้างฐานอำนาจของตน

การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่กำลังเกิดขึ้น เมื่อช่วงเริ่มแรกของปฏิบัติการโมเมนตัมนั้น วังเปามีฐานะผู้นำชาวม้งที่มิได้สืบทอดอำนาจใดๆมาแต่ก่อน วังเปาได้โน้มน้าวล่อใจผู้นำเผ่าต่างๆให้มาเข้าร่วมกับเขา แต่เมื่อเกิดโครงการเอสจียู จำนวนคนที่เข้ามาเป็นทหารรวมถึงบรรดาสมาชิกครอบครัวจำนวนมากต่างล้วนขึ้นตรงต่อวังเปาผู้เดียว งบประมาณก็ทวีจำนวนขึ้นเป็นเงาตามตัว และในช่วงปีต่อๆมาวังเปาก็หลงระเริงในอำนาจวาสนาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนสูญเสียคุณสมบัติพิเศษหลายอย่างที่ทำให้พวกอเมริกันสนใจในตัวเขาในตอนแรก

อย่างไรก็ตามในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เอสจียู ดูจะเป็นสิ่งที่เข้าทีในสายตาอเมริกันและที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่และพวกชาวเขาเอง บรรดาผู้ใหญ่บ้านทั้งเผ่าม้งและเผ่าอื่นๆ ได้หลั่งไหลเดินทางจากดอยทั้งใกล้และไกล เข้ามายังล่องแจ้งเพื่อเข้าร่วมกับวังเปา

วังเปาลงมาฝึกทหารด้วยตนเอง หากเขาเชื่อว่าคนพวกนี้มิได้มาเข้าร่วมเพื่อหวังเอาข้าวสาร อาวุธ หรือสิ่งของอื่นๆ ที่อเมริกันมอบให้ฟรีๆ เขาจะทุ่มเทฝึกฝนให้ ตั้งเป็นหน่วยวิทยุ และทีมครูฝึกขึ้นทีมละ ๕ คน

เมษายน ๒๕๐๗ เกิดความขัดแย้งในหมู่พวกชาวม้ง พวกม้งแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ คือม้งขาวและม้งฟ้า ตามกระโปรงของผู้หญิงในเผ่า ความแปลกแยกได้เกิดขึ้นจนเกิดการปะทะย่อยๆบ่อยครั้งตัวปัญหาคือพวกม้งขาวทีเลือกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมกับม้งฟ้าที่อ่อนแอกว่า

นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งระหว่างตระกูลในพวกม้งขาว คือตระกูลวังและตระกูลลายของวังเปาและโทนีลายฟอง จะได้งานที่สบายและได้เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วกว่าตระกูลอื่น โดยเฉพาะพวกม้งฟ้าที่เป็นคนส่วนน้อยของเผ่าจะถูกใช้งานหนักและเสี่ยงอันตรายแต่ได้รับเงินเดือนน้อยกว่า

No comments: