Friday, April 24, 2009

ลำดับ๕๙๓.การเปลี่ยนแผนการรบ(๒)

บทที่๒

อเมริกันคนอื่นๆในลาวไม่ค่อยพอใจแช็คลี่ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ พวกเขายอมรับว่าแช็คลี่ขยันและทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากเขาไม่เคยทำงานในทวีปเอเซียมาก่อน และไม่เข้าใจวิธีการรบนอกรูปแบบอย่างลึกซึ้ง แช็คลี่เป็นคนที่ชอบทำอะไรใหญ่ๆ สร้างอาณาจักรของตนเอง ในสมัยที่เขาอยู่ที่ไมอามี่ เจ้าหน้าที่ที่นั่นเพิ่มจาก ๓๐ คนเป็น ๓๐๐ คนและเขาก็ได้บอกไว้ชัดเจนว่า การเข้ามารับตำแหน่งในลาวครั้งนี้ ก็เพื่อจะเปลี่ยนร้านของชำเล็กๆให้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่

ที่อุดรฯ แลร์และแลนดรี้ยังคงเดินหน้าทำงานต่อไป HQ-333 ได้กลายเป็นที่รวมของผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่แช็คลี่พยายามจะทำ คนที่นี่รู้สึกเหมือนกันอย่างหนึ่งว่า ผู้อำนวยการกองบัญชาการคนใหม่ ให้ความสำคัญกับเรื่องของขนาดแต่ละเลยต่อคุณภาพไป

ในภาคสนาม เจ้าหน้าที่รบพิเศษของซีไอเอ ที่เพิ่งเข้ามาในลาวไม่พอใจกับสิ่งที่เจ้านายของพวกเขากำลังทำอยู่ แช็คลี่มีสไตล์การบริหารงานแบบอเมริกันขนานแท้ ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงในวอชิงตันต้องการ มากกว่าความต้องการของคนพื้นเมือง ส่วนเจ้าหน้าที่ภาคสนามก็จะต้องมาเขียนรายงานที่ยาวยืดมากขึ้น เพื่อให้แช็คลี่สามารถคุยได้ว่า มีรายงานเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อน รายงานบางชิ้นก็ไม่มีคุณภาพ “ผมว่าแช็คลี่ทำทุกอย่างเพื่อพยายามสร้างภาพของตนเอง” เจ้าหน้าที่ภาคสนามนายหนึ่งรำลึกความหลัง

สิ่งที่แช็คลี่ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ในลาว ได้ทำลายความภูมิใจที่พวกเขาได้ทุ่มเทอุทิศตัวทำงานบนความเชื่อที่ว่า คนพื้นเมืองจะต้องลุกขึ้นต่อสู้ด้วยตัวเองให้มากที่สุด ในช่วงปีต่อๆมา พวกเจ้าหน้าที่ในลาวกล่าวกันว่าการเข้ามารับตำแหน่งในลาวของแช็คลี่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ

ก่อนแช็คลี่เข้ามา และก่อนที่สงครามในลาวและเวียดนามจะเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออก อเมริกันในลาวต่างมีความเชื่อและศรัทธาต่อสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่ อเมริกันและลาวอาจมิได้เป็นพันธมิตรที่ทัดเทียมกันเสียทีเดียว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า คนพื้นเมืองจะต้องยอมทำทุกอย่างตามที่อเมริกันต้องการ มันยังคงมีลักษณะของความเป็นหุ้นส่วนกันอยู่ โดยเฉพาะกับพวกม้งด้วยแล้ว สำหรับพวกม้งแล้วความช่วยเหลือของสหรัฐฯไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล หรือขุดบ่อเลี้ยงปลา ทำให้การเสียชีวิตเลือดเนื้อของพวกม้งนั้นคุ้มค่าขึ้นบ้าง มีอเมริกันไม่ถึงร้อยคนที่ทำงานนี้ พวกเขาไม่ได้ควบคุมทุกอย่าง ต้องทำงานอย่างใกล้ชิด พวกเขาจึงได้รับการสนับสนุนจากคนพื้นเมืองระดับรากหญ้าอย่างแท้จริง

No comments: