Tuesday, June 19, 2007

บทความที่ ๑๖๒. ถามคุณแด่บรรพชน ๒๔๗๕

ถามคุณแด่บรรพชน2475 อ่านสำนึกส.ศิวรักษ์ จนจบอยากทราบว่าคุณแด่บรรพชนมีความสัมพันธ์ส่วนตัวใกล้ชิดกับคุณสุพจน์ไหม?แล้วคุณแด่บรรพชนแน่ใจไหมว่าทัศนะข้อคิดเห็นของคุณสุพจน์จะถูกทุกประการคือในวาระนี้อยากหาคนที่พอจะเชื่อถือได้มั่นใจได้อยากศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ที่แท้จริงอยากรู้ในหลายๆเรื่องที่ถูกบิดเบือนอ่านเรื่องราวที่คุณบรรพชนนำมาโพสต์ไว้หลายหนคิดว่าเป็นผู้ค้นคว้ามามากช่วยกรุณาตอบด้วย!!
โดย เด็กโง่ เมื่อ วัน อังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2550, 11: 14 น.

ตอบ
คุณสุพจน์ ด่านตระกูล ท่านเป็นผู้ที่รักษาประตูแห่งสัจจะมาตั้งแต่ก่อน พ.ศ. ๒๔๙๕ และในปี พ.ศ.๒๔๙๕ นั้นเองท่านและนักนิยมเสรีประชาธิปไตยที่เคลื่อนไหวต่อต้าน รัฐบาลเผด็จการของจอมพล ป.พิบูลสงครามภายใต้การหนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ก็ถูกอัศวินตำรวจยุค พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ตามล่าจับกุมควบคุมตัว ดังที่คุณสุพจน์ ท่านได้เขียนไว้ในหนังสือ "ขบวนการกู้ชาติ" บรรยายถึงรายละเอียดตั้งแต่ท่านเคลื่อนไหวและถูกควบคุมตัว

การอุทิศชีวิตให้กับสัจจะ ความจริงของเหตุการณ์ในทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย โดยเฉพาะเหตุการณ์เรื่องราวตั้งแต่การอภิวัฒน์การปกครอง ๒๔๗๕ เป็นต้นมา ซึ่งมีกลุ่มบุคคลพยายามมาตลอดหลายสิบปีที่จะลดทอนความสำคัญ บิดเบือน ใส่ร้ายการอภิวัฒน์การปกครอง ๒๔๗๕ ซึ่งเป้าหมายใหญ่ คือการมุ่งทำลายความน่าเชื่อถือ คุณงามความดีของท่านรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์

คุณสุพจน์ ด่านตระกูล ท่านค้นคว้าจากเอกสารหลักฐานทางราชการมากมาย จนท่านแน่ใจว่าท่านปรีดีฯ ตกเป็นเหยื่อของบรรดาซากเดนศักดินาล้าหลังที่ประสานความร่วมมือกันทุกทางที่จะลบประวัติศาสตร์การอภิวัฒน์การปกครอง ๒๔๗๕ ให้เสมือนหนึ่งว่าไม่เคยมีเหตุการณ์อภิวัฒน์ปกครองเกิดขึ้นมาก่อน แต่ถึงดูเหมือนว่าจะทำได้เกือบสำเร็จในด้านที่มุ่งหมายเอาชีวิตท่านปรีดี จนท่านต้องหลบลี้ภัยไปอยู่สาธารณประชาชนจีนถึง ๒๑ ปี และในปี พ.ศ.๒๕๑๓ ท่านจึงย้ายไปพำนักที่ชานกรุงปารีสตั้งแต่นั้นจวบจนสิ้นอายุ แต่ความพยายามของซากเดนศักดินาล้าหลังที่จะครอบงำความจริงในเรื่องคุณงามความดีของท่านปรีดี โดยการใส่ร้ายท่านว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการปลงพระชนม์ ร.๘ เพื่อให้เรื่องนี้กลบคุณงามความดีของท่านเสียให้สิ้น ก็ให้ผลได้ในระยะหนึ่งดังที่ ส.ศิวรักษ์ได้สารภาพออกเป็นหนังสือของเขา และผมนำเสนอไปแล้วนั้น

แต่การครอบงำสังคมก็ไม่ประสบผลสำเร็จในที่สุดเพราะยังมีบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์การอภิวัฒน์ ๒๔๗๕ และเหล่าเสรีไทย ตลอดจนบุคคลที่รักในสัจจะความจริงอย่างคุณสุพจน์ ด่านตระกูลได้บันทึกเหตุการณ์ ค้นคว้าหลักฐาน และสอบถามจากประจักษ์พยานในเหตุการณ์ต่าง ๆ จนได้ความจริงมาหักล้างความเท็จต่าง ๆ

ต่อมาท่านปรีดี ได้อ่านงานเขียนของคุณสุพจน์ ท่านปรีดีจึงได้อนุเคราะห์ส่งจดหมายแนะนำในเรื่องการอ้างอิงกับหลักฐานที่เชื่อถือได้เพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามสามารถโต้แย้งได้ ดังในบทความ http://socialitywisdom.blogspot.com/2007/02/blog-post_6415.html

ต่อคำถามที่ถามว่าผมมีใกล้ชิดกับคุณสุพจน์ ด่านตระกูลหรือไม่นั้น ผมขอตอบว่า ผมเป็นแต่เพียงคนรุ่นหลังของท่านที่ได้ศึกษาคุณงามความดีของท่านปรีดี พนมยงค์ ผ่านหลักฐานเอกสารต่างๆที่คุณสุพจน์ ท่านเสี่ยงตายเอาชีวิตเข้าแลกความจริง ดังนั้นผมจึงนับถือคุณสุพจน์ ว่าท่านเป็นผู้ที่ให้แสงสว่างทางปัญญาให้ผมได้มีจิตสำนึกค้นคว้า ต่อสู้เพื่อรักษาสัจจะความจริงให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้ถึงคุณงามความดีของท่านปรีดี พนมยงค์และวีรกรรมของเสรีไทยทั้งหลาย

และผมก็ขอดำเนินหนทางในการค้นคว้า เผยแพร่สัจจะความจริงนี้ให้ดำรงอยู่ตราบนาน ครับ
โดย แด่บรรพชนผู้อภิวัฒน์ ๒๔๗๕ เมื่อ วัน อังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2550, 14 : 16 น.

No comments: