Wednesday, June 20, 2007

บทความที่ ๑๖๔. โพธิอธิษฐาน

โพธิอธิษฐาน

เรื่องของมหาดเล็ก ๓ คนที่ถูกตัดสินประหารชีวิตในข้อหาลอบปลงพระชนม์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คือนายชิต, นายบุศย์, นายเฉลียว ๓ คนนี้ถูกยิงเป้าในแดนประหารชีวิตเรือนจำกลางบางขวาง

ก่อนที่ ๓ คนนี้จะเข้าสู่หลักประหาร เขาได้ปลูกต้นโพธิขึ้นมา ๓ ต้นที่ทางเข้าแดนประหาร แล้วก็ได้อธิษฐานว่า

“ถ้าพวกข้าพเจ้าทั้ง ๓ คนนี้ได้กระทำความผิด คิดร้ายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลจริงแล้ว ก็ขอให้โพธิทั้ง ๓ ต้นนี้ได้เหี่ยวเฉาตายไปพร้อมกับชีวิตของพวกข้าพเจ้าทั้ง ๓ คน แต่ถ้าหากว่าพวกข้าพเจ้าไม่ได้กระทำผิดตามที่ถูกตัดสินประหารชีวิต ก็ขอให้โพธิทั้ง ๓ ต้นนี้ ได้เจริญงอกงามต่อไป”

พี่น้องครับ- จนถึงวันนี้ โพธิทั้ง ๓ ต้นได้เติบใหญ่และงอกงามอยู่หน้าแดนประหารในเรือนจำบางขวาง ซึ่งชาวเรือนจำบางขวางเรียกโพธิ ๓ ต้นนี้ว่า “โพธิอธิษฐาน”

เมื่อมีเหตุการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ ผู้ต้องหาในเรือนจำกลางบางขวางก็จะไปบูชา สักการะโพธิ ๓ ต้นนี้อยู่เป็นประจำ นี้คือเกร็ดทางประวัติศาสตร์ ที่หลายคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อน

ที่ผมทราบเพราะผมอยู่ในนั้นมาสิบกว่าปีครับ ! และเกือบ ๆ จะได้เข้าไปยังเสาหลักประหาร ก็คิดอยู่แล้วเหมือนกันในวันนั้นว่าสงสัยคงจะตายแน่ จากการประทานให้ของท่าน “ป๋า” ก็เตรียมอยู่แล้ว ว่าถ้าเข้าเสาหลักประหารวันไหน เพื่อไม่ให้ขี้ขลาดก็เตรียมร้องเพลงไว้ จะเดินร้องเพลงองอาจเข้าไปเสาหลักประหาร แต่ปรากฏว่าไม่ตายครับ.


(ถอดความจากการปราศรัยของคุณสุรชัย แซ่ด่าน เวทีแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ ณ ท้องสนามหลวง วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐)

No comments: