Thursday, March 20, 2008

บทความที่๓๗๐.ตีนหนาหน้าบาง

ตีนหนาหน้าบาง

ในสมัยที่เกิดมีรัฐประหารขึ้น เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ ใหม่ๆ คณะรัฐประหารผู้ยึดอำนาจ นำโดยจอมพล ป.พิบูลสงคราม กับพลโทผิน ชุณหะวัน (ยศขณะนั้น) ได้มอบหมายให้พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งนายควง อภัยวงศ์ เป็นหัวหน้าพรรคจัดตั้งรัฐบาลโดยนายควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช รองหัวหน้าพรรคเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สันนิษฐานว่า ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช คงจะภาคภูมิใจในการที่พรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลครั้งนี้ ถึงขนาดเขียนบทความทางการเมืองลงในหนังสือพิมพ์ ประชาธิปไตยรายวัน เรื่องเบื้องหลังประวัติศาสตร์ โดยใช้นามปากกาว่า “แมลงหวี่” โดยประกาศข้อความทำนองว่า ยุคใหม่ได้มาถึงแล้ว หลังจากที่ได้ “ปล่อยให้พวกไพร่ตีนโตๆครองเมืองกันมานานแล้ว”

นับแต่นั้นมา ก็เกิดแสลงใหม่ขึ้นในวงการเมืองไทย เป็นคำแสลงที่ใช้เฉพาะกับพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีการเรียกพรรคการเมืองนี้ว่า “พรรคตีนเล็ก” ตลอดทศวรรษที่ ๒๔๙๑ ถึง ๒๕๐๐ คำว่า ตีนเล็ก เป็นที่รู้จักดีว่าหมายความถึงนักการเมืองคนสำคัญๆของพรรคประชาธิปัตย์

ต่อมาก็มีนิยายสั้นชื่อ “ตีนหนาหน้าบาง” เขียนโดย “กรัสนัย โปรชาติ” ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ สยามสมัย ถือได้ว่เป็นปฏิกิริยาตอบโต้นักการเมือง “ตีนเล็ก” ซึ่งกรัสนัย ระบุว่า “แต่หน้าหนา” ตรงข้ามกับพรรค “ตีนหนา” แต่ “หน้าบาง”

No comments: