Wednesday, March 7, 2007

บทความที่ ๘๕. มิใช่แต่พวกท่านเท่านั้นที่ได้รับความอยุติธรรม

มิใช่แต่พวกท่านเท่านั้นที่ได้รับความอยุติธรรม

ขอแสดงความเสียใจต่อพนักงาน ITV ทุกท่านที่เหตุการณ์ออกมาเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่แต่พวกท่านเท่านั้นที่ได้รับความอยุติธรรมจากอำนาจมืดของคณะรัฐประหารชุดนี้ เพราะนับแต่วันแรกที่เกิดรัฐประหารคราวนี้ จะมีพวกท่านบางคนหรือไม่ที่ฉุกคิดถึงความไม่ชอบมาพากล ความอยุติธรรม อำนาจมืดที่กางหัตถ์ครอบงำสังคมไทย ?

พวกท่านและประชาชนก็รู้ดีพอๆกันว่าในช่วงวิกฤติการณ์ขับไล่รัฐบาลประชาชนตั้งแต่ต้นปี ๒๕๔๙ พวกท่านได้รับคำสั่งให้นำเสนอข่าวไปในทิศทางที่ไม่เป็นธรรมต่ออีกฝ่ายหนึ่ง

ผมไม่คาดว่าพวกท่านจะพยายามค้นหาความจริงเบื้องหลังการทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลที่ประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาบ้างหรือไม่ ?

ผมนึกไม่ออกว่าพวกท่านจะรู้สึกได้หรือไม่ถึงความรู้สึกของผู้ที่ได้รับอยุติธรรมจากการทำรัฐประหารไม่ว่าจะในปี ๒๔๙๐ เรื่อยจนมาถึง ๒๕๔๙

แต่บัดนี้ เมื่อพวกท่านพนักงาน ITV ได้รับการปฏิบัติอย่างที่พวกท่านรู้สึกว่าเป็นความ"อยุติธรรม" พวกท่านนึกถึงอะไร ? จะมีสักชั่วครู่หนึ่งหรือไม่ที่ท่านรู้สึกถึงความรู้สึกของผู้ที่โดนกระทำอย่างอยุติธรรมยิ่งกว่าพวกท่านได้รับ ?

ผมไม่คิดว่า พวกท่านจะคิดว่ามีแต่พวกท่านเท่านั้นที่ถูกต้องและไม่สมควรจะถูกกระทำอย่างนี้ เพราะแท้จริงแล้วไม่มีใครสมควรจะได้รับความอยุติธรรมมิใช่หรือ ?

บัดนี้พวกท่านหาทางออกโดยการยื่นคำร้องต่อศาล ขอศาลเป็นที่พึ่งพิง ท่านหวังจริงๆหรือว่าท่านจะได้สิ่งที่ต้องการ ?

บัดนี้เมื่อพวกท่านได้รับความอยุติธรรมท่านจะร้องต่อศาล ?

ที่กล่าวมาก็เพื่อจะบอกพวกท่าน-พนักงาน ITV ว่า บัดนี้พวกท่านได้เป็นอิสระจากคำบงการ จากอุ้งหัตถ์อันดำมืดที่กางครอบคลุมสังคมไทยมาเนิ่นนาน พวกท่านควรจะค้นหาสัจจะ-ความจริงว่าอะไรคือสิ่งที่สังคมไทยและประชาชนไทยทั้งหลายควรจะได้รับ

พวกท่านจะพอใจเพียงการได้รับเศษเสี้ยวความเมตตาให้ยืดเวลาออกอากาศต่อไปเท่านั้นหรือ นั่นคือความถูกต้องแล้ว พวกท่านพอใจแล้ว ?

หากสังคมมิได้ดำเนินไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อมวลชนทั้งหลาย พวกท่านยังจะหวังความยุติธรรมอะไรได้จากคณะรัฐประหารและอำนาจมืดเบื้องหลังเล่า ?

บัดนี้พวกท่านก็คงจะได้ลงมายืนข้างประชาชนอีกหลายสิบล้านคนที่ตระหนักแล้วว่าสังคมที่ยุติธรรมนั้นควรจะดำเนินไปอย่างไร !!!

No comments: