Wednesday, September 5, 2007

บทความที่ ๒๕๗. คุยกันเรื่องท่านปรีดีฯ ตอนที่ ๔ (จบ)

คุยกันเรื่องท่านปรีดีฯ

เป็นบทสัมภาษณ์ ดร.จริย์วัฒน์ สันตะบุตร ผู้ที่ได้ใกล้ชิดรับรู้เรื่องราวของท่านปรีดีในช่วงเวลาที่ท่านปรีดีฯพำนักอยู่ที่ฝรั่งเศส,โดยคณะผู้จัดทำหนังสือ “วันปรีดี พนมยงค์”
ถาม นอกจากนี้ มีบทเรียนอะไรที่ท่านได้จากท่านอาจารย์ปรีดีฯ ที่ท่านคิดว่าประทับใจบ้างครับ ?

ตอบ เหมือนเดิมน่ะครับ มีมากมาย จนจำไม่หวาดไม่ไหว ที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือ เมื่อศึกษาจากประวัติของท่าน ท่านทำบุญคุณให้กับประเทศชาติของเราแค่ไหนมากมายมหาศาล แต่สิ่งที่ท่านได้รับ มันไม่สมควรกันเลย คิดๆ แล้วก็น่าสงสารท่าน ท่านกลับไม่สงสารตัวเองเลยน่ะครับ ผมเชื่อว่าท่านสงสารประเทศไทยเพราะท่านสามารถทำอะไรได้อีกมากมาย แต่ท่านไม่มีโอกาสทำ

ท่านเคยเล่าว่า ตอนที่ท่านมีประสบการณ์ท่านก็ไม่ได้มีอำนาจ ตอนที่ท่านมีอำนาจ ท่านก็ยังไม่มีประสบการณ์พอ แต่ก็อีกล่ะครับ คนดีๆ อย่างท่านพอมาเจอการเมืองแย่ๆ ท่านก็คงเอาชนะไม่ได้ ถึงกระนั้นท่านก็ไม่ได้ท้อถอย และยังห่วงใยประเทศชาติตลอดเวลา สิ่งนี้ผมคิดว่าเป็นบทเรียนสำคัญที่พวกเราทุกคนควรจะสังวรเอาไว้ ควรจะเอาเป็นตัวอย่างที่ดี ถ้าเราศึกษาจากท่านแล้ว อุปสรรคใดๆ ที่เกิดกับเราในระห่ว่างการทำงาน การมีชีวิตอยู่ในฐานะเป็นคนไทยมันเทียบไม่ได้กับสิ่งที่เกิดกับท่านน่ะครับ

สิ่งที่เราได้ทำให้กับประเทศชาติ มันก็คงน้อยนิดเมื่อเทียบกับสิ่งที่ท่านได้ทำไปแล้ว ท่านก็ยังยืนหยัดอยู่กับหลักการ ยืนหยัดและรักชาติ ถ้าเราได้ศึกษากันจริงๆแล้ว จะเห็นว่า ดีและเก่งขนาดท่านยังเจออย่างนี้ได้ นับประสาอะไรกับเรา เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเจอมันเล็กนิดเดียว เมื่อมีอุปสรรคมันต้องสู้ได้แน่ๆ ก็จะเกิดกำลังใจ

มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นบทเรียนสำคัญ และท่านปรีดีฯ เองก็คงภูมิใจ แม้ว่าท่านจะไม่ได้พูดออกมา แต่ในหลายๆ โอกาสท่านก็ได้เคยแสดงออกมา ก็คือ ความภูมิใจของท่านที่มีภริยาดีและมีครอบครัวที่ดี ท่านผู้หญิงพูนศุขฯ อยู่เคียงข้างท่านอาจารย์ปรีดีฯ ไม่ว่าสุขหรือทุกข์ จะรุ่งเรือง หรือถูกเขารังแกอย่างไร ต้องหลบลี้ หนีภัย ติดคุก ท่านผู้หญิงเจอมาแล้วทั้งนั้น และท่านก็ยังแข็งแกร่ง ยืนหยัดอยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจให้อาจารย์ปรีดีฯ อยู่ตลอด

แม้กระทั่งทุกวันนี้ ท่านก็พยายามสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านปรีดีฯ ร่วมกับลูกๆ หลานๆ ของท่าน ท่านผู้หญิงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในแง่ที่สามารถทำให้อาจารย์ปรีดีฯ และท่านผู้หญิงดำรงชีวิตอย่างสมถะ แต่มีความสุขอย่างเรียบง่ายได้ จนทุกวันนี้ ท่านผู้หญิงก็ยังปฏิบัติตนอย่างนั้นอยู่น่ะครับ นับเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นบทเรียนที่ล้ำค่าสำหรับทุกๆคน.

จากหนังสือ “วันปรีดี พนมยงค์ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑”
ดร.จริย์วัฒน์ สันตะบุตร ในปี ๒๕๔๑ เป็นรองผู้แทนไทยฯ แห่งสำนักผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก

No comments: