Saturday, April 7, 2007

บทความที่ ๑๐๔. อยู่เพียงวัน มีค่ากว่าหมื่นปี

ต้องรอนับร้อยวันเป็นพันปี
จึงจักมีสักคน คนที่กล้า
กล้าหมุนผลักจักรวาล กาลเวลา
คืนสู่ความธรรมดา สู่สามัญ

เป็นเปลวเทียน สุดท้ายละลายแท่ง
เพื่อเปล่งแสงทางอย่างเฉิดฉัน
มีเพียงหนึ่งล้ำค่า กว่าหมื่นวัน
อยู่เพียงวัน มีค่ากว่าหมื่นปีบทนิพนธ์ของคุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ แด่ท่านปรีดี พนมยงค์

No comments: