Sunday, March 15, 2009

ลำดับ๔๙๕.สงครามลับของCIAในลาว(๗)

สงครามลับของ CIA ในลาว
บทที่ ๗ จำต้องยุบฐานที่มั่นของฝ่ายปเทดลาวเพื่อการสงบศึก

ณ กรุงเจนีวา นายบิโดลต์ผู้ที่เคยอภิปรายในสหประชาชาติถึงโฮจิมินห์ว่า เป็นปิศาจที่ไม่มีตัวตน(หมายถึง เป็นเพียงการปั้นแต่งเรื่องเกินจริงเพื่อสร้างกำลังใจให้ชาวเวียดนามเหนือ)มาคราวนี้ก็พยายามจะแสดงให้เห็นว่า เจ้าสุภานุวงศ์กับขบวนการปเทดลาวไม่มีตัวตนอยู่เช่นกัน ปัญหาจึงมีอยู่ว่า “เวียดมินห์ผู้รุกราน” จะต้องถอนตัวออกไปจากลาวอย่างไรดี และเมื่อการเจรจามาถึงรายละเอียดของการหยุดยิง ฝรั่งเศสก็ต้องยอมรับรู้อย่างเป็นทางการถึงความจริงที่ว่า ผู้บัญชาการทหารฝรั่งเศสในสนามรบล้วนรู้ดีว่า กำลังฝ่ายปเทดลาวมีฐานทัพสำคัญๆหลายแห่ง และมีเขตปลดปล่อย(เขตปกครอง)ของตนด้วย

ฝรั่งเศสเองยืนยันว่า ถ้าจะให้การสงบศึกและการถอนกำลังรบของทั้งฝรั่งเศสและของกองกำลังปเทดลาวได้ผลแล้ว ปเทดลาวจะต้องถอนกำลังจากฐานที่มั่นต่างๆทางภาคกลางและภาคใต้สิบแห่งแล้วไปรวมพลกันที่ซำเหนือและพงสาลี(กล่าวคือให้กองกำลังฝ่ายปเทดลาวมีกำลังพลอยู่ในเขตปลดปล่อยคือ ซำเหนือและพงสาลีเท่านั้นเพื่อที่ต่อไปสหรัฐจะได้กินรวบได้ในคราวเดียว)ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือและมีพรมแดนติดต่อกับเวียดนาม

ข้อบัญญัติในสนธิสัญญาดังกล่าวนี้ นับเป็นความสูญเสียทางทหารอย่างมากของฝ่ายปเทดลาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ถอนกำลังจากอัตตปือและสารเวนตลอดจนที่ราบสูงบรเวน แต่ในขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลก็จะต้องยอมให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นเพื่อให้มีรัฐบาลแห่งชาติอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเจ้าสุภานุวงศ์เชื่อว่าฝ่ายตนจะมีชัยชนะในการเลือกตั้ง(แต่ต่อมาท่านก็ประจักษ์ว่าสหรัฐอเมริกาอยู่เบื้องหลังในการทำทุกอย่างที่จะไม่ให้มีการตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับฝ่ายปเทดลาว เพราะสหรัฐฯเชื่อมั่นว่าการตั้งรัฐบาลร่วมกับฝ่ายคอมมิวนิสต์แล้ว ในที่สุดก็จะถูกคอมมิวนิสต์กลืนกินจนหมด)

การที่ต้องสูญเสียฐานที่มั่นดังกล่าวไปจึงถือว่าเป็นการเสียสละให้เพียงชั่วคราว ยิ่งกว่านี้ทั้งซำเหนือและพงสาลียังมีกำลังอ่อนกว่าฐานที่มั่นแห่งอื่นๆเสียด้วยซ้ำไป

No comments: