Thursday, March 12, 2009

ลำดับ๔๘๗.ลาวในสงครามอินโดจีน(๗)

การต่อสู้ของลาวในสงครามอินโดจีน

บทที่ ๗ ตั้งแนวลาวอิสระ(ปเทดลาว)

การรัฐประหารในประเทศไทยเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ โดยการสนับสนุนลับๆจากองค์การ ซี.ไอ.เอ.แห่งสหรัฐอเมริกา เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ส่งผลให้การเคลื่อนไหวต่อสู้ของขบวนการกู้ชาติลาวประสบความยากลำบากยิ่งขึ้น เพราะสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนฝรั่งเศสเข้าครอบครองอินโดจีนเพื่อต้านการขยายตัวของคอมมิวนิสต์จีน

โปรดอ่านรายละเอียดใน http://socialitywisdom.blogspot.com/2009/03/blog-post_4819.html

ดังนั้นเมื่อเข้าปลายปี ๒๔๙๒ คณะรัฐบาลพลัดถิ่นลาวจึงถูกประกาศยุบโดยท้าวคำเม้า วิไลนายกรัฐมนตรี ซึ่งจากนั้นก็เดินทางกลับประเทศลาวพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่

คืนวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๒ เจ้าสุภานุวงศ์เดินทางจากริมโขงฝั่งไทยไปสู่ฝั่งลาวด้วยเรือไม้ลำน้อย ชื่อรหัสในการเดินทางของท่านคือ “โออา” เหงียนตือกูยผู้บังคับหมวดทหารป้องกันเจ้าสุภานุวงศ์ได้บันทึกการเดินทางในครั้งนี้ตอนหนึ่งว่า “..เวลาพักผ่อน ถ้าไม่มีเรื่องอะไรจะคุย เพิ่นก็จะฟังวิทยุแล้วก็ปลดเป้ออก เพื่อจัดเครื่องของที่บรรจุใหม่ เป้ของเสด็จนอกจากเสื้อผ้าธรรมดาๆ แล้วก็เต็มไปด้วยเอกสาร ข้อยร้องขอเสด็จให้แบ่งเครื่องของในเป้ออก เพื่อให้อ้ายน้องถือเพื่อให้เบา เสด็จได้เหลียวมองพวกข้อยด้วยสายตาอันรักห่วงใยและพูดว่า “ข้อยถือเท่านี้ ก็พอดีกับแรงแล้ว”

การเดินทางได้ผ่านเขตคำเกิด เขตเชียงขวางแล้วก็ข้ามภูหลวงลงไปทางเวียดนาม กองทหารป้องกันของเหงียนตือกูย ได้พาเจ้าสุภานุวงศ์ไปที่สถานที่รับแขกทางการของแขวงเง้อาน ต่อมาอีก ๒-๓วัน เจ้าสุภานุวงศ์ได้พบกันสหายหนูฮัก ภูมิสวรรค์ ประธานคณะกรรมการลาวต่อต้านภาคตะวันออก

ภายหลังจากที่ได้พักแรมอยู่ในแขวงเง้อานระยะหนึ่งเจ้าสุภานุวงศ์ได้เดินทางต่อไปยังเขตอิสระที่เหวียต บัก(เวียดนามเหนือ)และพบกับประธานโฮจิมินห์ ต่อมาในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๔๙๓ ได้มีการจัดประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนจากชนชาติและเผ่าต่างๆในลาวทั้งหมด ล้วนแล้วแต่มาจากระดับต่างๆกัน ที่ประชุมผู้แทนทั่วประเทศได้จัดตั้งแนวลาวอิสระ(ซึ่งคนต่างชาติเรียกว่า”รัฐบาลปเทดลาว”)โดยมีเจ้าสุภานุวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรี การต่อสู้กู้ชาติลาวได้หันไปสู่ระยะใหม่ ระยะแห่งการขยายกำลัง ขยายเขตที่มั่น การพ่ายแพ้ในการรบที่ท่าแขกเป็นการถอยก้าวหนึ่ง แต่เป็นการถอยเพื่อเตรียมก้าวไปข้างหน้าหลายก้าว

ส่วนสถานการณ์การต่อสู้ของกองทหารฝรั่งเศสกับกองทัพเวียดนามเหนือในช่วงเวลาตั้งแต่ปี ๒๔๙๐เป็นต้นไปฝรั่งเศสยังไม่อาจจะโหมเอาชัยเหนือกองทัพเวียดนามได้ และสถานการณ์กลับแย่ลงอีกในปี ๒๔๙๒ซึ่งเป็นปีที่กองทัพคอมมิวนิสต์จีนขับไล่จีนคณะชาติของเจียงไคเช็คไปอยู่เกาะไหหลำแต่ได้กองทัพสหรัฐอเมริกาพาหลบไปสร้างบ้านแปลงเมืองที่เกาะไต้หวัน ส่วนทหารก๊กมินตั๋งที่แตกทัพก็หลบหนีกระจัดกระจายอยู่ทางภาคเหนือของไทยบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ เรียกว่ากองพล ๙๓ ซึ่งต่อมาได้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของสหรัฐอเมริกาในความพยายามที่จะสนับสนุนให้สู้กับกองทัพแดงของจีนคอมมิวนิสต์

กองทัพแดงของจีนคอมมิวนิสต์เมื่อได้ชัยชนะเหนือกองทัพของเจียงไคเช็ค ก็ประกาศเอกราชตั้งเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนในปลายปี ๒๔๙๒ นั้นเอง จากนั้นก็ส่งกองทหารเข้ามาช่วยเวียดนามเหนือ สถานการณ์ของกองทหารฝรั่งเศสจึงแย่ลง

No comments: