Wednesday, October 3, 2007

บทความที่๓๒๑.ชีวิตที่ผันผวนและ๒๑ปีที่ลี้ภัย ๒๔

ชีวิตผันผวนของข้าพเจ้า และ ๒๑ ปีที่ลี้ภัยในสาธารณรัฐราษฎรจีน
ปรีดี พยมยงค์
บทที่ ๖ การเข้าพบประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
รองประธานาธิบดีหลี่จุงเหรินประธานาธิบดีโรฮัส
ประธานาธิบดีทูรแทน พระเจ้ายอร์ชที่ ๖
ประธานาธิบดีเลออง บลุม ฯลฯ

-๑-
เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.๒๔๘๙ เอกอัครราชทูตจีนได้นำหนังสือเชิญจากประธานาธิบดีเจียงไคเช็คมาให้ข้าพเจ้าเพื่อเชิญให้ไปเยือนประเทศจีน ต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้รับคำเชิญทำนองเดียวกันนี้อีกจากรัฐบาลฟิลิปปินส์ อังกฤษ อเมริกา ฝรั่งเศส และบางประเทศในยุโรป

รัฐบาลไทยได้เสนอให้ข้าพเจ้าตอบรับคำเชิญเหล่านั้น เพื่อเป็นการถือโอกาสขอร้องให้สมาชิกถาวรที่สำคัญๆ ของสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสนับสนุนประเทศสยามให้ได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การ และเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศของเรากับประเทศที่ข้าพเจ้าจะต้องไปเยือน

-๒-
ข้าพเจ้าพร้อมด้วยภรรยาและคณะออกเดินทางโดยสายการบิน P.O.A.S ซึ่งมาบริการให้พวกเราในเที่ยวบินทดลองระหว่างกรุงเทพฯกับนานกิง เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๘๙ (นานกิงเป็นเมืองหลวงของจีนอีกครั้งหนึ่งภายหลังสงคราม)เรามาถึงนานกิงในวันเดียวกัน ซึ่งเป็นช่วงระยะการหยุดยิงระหว่างฝ่ายจีนคณะชาติกับจีนคอมมิวนิสต์

การเจรจาปรึกษาที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลจีนคณะชาติ ซึ่งมีโจวเอินไหลเป็นตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์จีน อีกทั้งผู้รักชาติประชาธิปไตยคนอื่นๆ เข้าร่วมด้วยนั้นเพิ่งเสร็จสิ้น การประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่จะใช้ปกครองจีนทั้งประเทศ และการรวบรวมเหล่าทัพต่างๆ ให้เป็นกองทัพแห่งชาติภายใต้การควบคุมของรัฐบาลจีนคณะชาติ

นอกจากประชุมครั้งนี้แล้ว ได้มีการเจรจาเฉพาะระหว่างรัฐบาลจีนคณะชาติกับตัวแทนพรรคคอมมิวนิสต์ด้วย ประธานาธิบดีทรูแมนได้ส่งนายพลยอร์ช มาร์แชล ไปร่วมประชุมเพื่อพยายามโน้มน้าวให้ฝ่ายคอมมิวนิสต์จีนยอมตกลงกับฝ่ายจีนคณะชาติ การเจรจาไม่ก่อให้เกิดผลแต่ประการใด ที่จริงหลังจากคณะของเรามาเยือนนานกิง ปักกิ่ง และเซี่ยงไฮ้ได้ไม่กี่วัน ก็ได้ทราบข่าวความล้มเหลวการเจรจา เพื่อคืนดีกันระหว่างฝ่ายคอมมิวนิสต์จีนกับฝ่ายจีนคณะชาติ โจวเอินไหลและคณะผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนเดินทางกลับไปยังเยนอาน ซึ่งเป็นที่ตั้งกองบัญชาการของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

No comments: