Monday, February 12, 2007

บทความที่ ๓๖. จงปกป้องพระพุทธศาสนาไว้ให้อนุชนตราบนานเท่านาน

จงปกป้องพระพุทธศาสนาไว้ให้อนุชนตราบนานเท่านาน

ถึงแม้ว่า ณ วันนี้ชาติไทยจะยังไม่แตก แต่รอยร้าวก็ยากจะประสานกันได้อีก ยิ่งการปฏิวัติครั้งนี้ได้ถูกเปิดเผยให้เห็นว่าแท้จริงแล้วไม่ว่า พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จะผิดตามการกล่าวหาหรือไม่ก็ตาม การยึดอำนาจก็ยังต้องเกิดแต่อาจจะด้วยสาเหตุอื่นๆ ตามแต่จะเสกสรรปั้นแต่ง

การต่อสู้ในวันนี้ของประชาชนจึงไม่ใช่แต่เพียงปกป้องผู้นำที่พวกเขาเลือกตามวิถีทางประชาธิปไตยเท่านั้น แต่เป็นการต่อสู้เพื่อวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาคู่ชาติบ้านเมืองมาเนิ่นนาน ไม่ว่าคนต่างศาสนาจะสรรหาคำใดมากล่าวอ้างก็ลบล้างความจริงที่ว่า กษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงรักษาพระพุทธศาสนาไว้เพราะพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ ซึ่งแน่นอนว่าคนไทยเกือบจะทั้งชาติยังนับถือพระพุทธศาสนา ใครจะมาลบล้างความจริงนี้มิได้ !!!

ขอพวกเราได้โปรดช่วยกันติดตามและใส่ใจเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ผู้มีอำนาจ มีอาวุธในมือจะกดขี่เราไว้ให้ยอมรับสิ่งที่พวกเขาจะร่างขึ้นใหม่ซึ่งพวกเราต้องช่วยกันแสดงความเห็นเมื่อพบว่าจะเกิดอันตรายแก่พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นความไม่ชอบธรรมอย่างยิ่งแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ นี่ไม่ใช่การปลุกระดม แต่การกระทำของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้ สร้างโอกาสที่จะให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญเช่นนั้น

อันว่าอาวุธนั้นก็ข่มขู่คนได้ แต่ในระดับหนึ่งเท่านั้น อย่าได้ประเมินความรู้สึกของประชาชนต่ำเกินไป อย่าคิดว่าพวกเขาจะกล้วอาวุธจนไม่กล้าลุกขึ้นเรียกร้อง โค่นล้มผู้เผด็จการที่ไม่เป็นธรรม คนเราล้วนต้องตายด้วยกันทุกคน หากประชาชนจะต้องตายเพื่อปกป้องสิ่งที่เขาควรจะรักษาไว้ให้ลูกหลาน การตายของเขาก็สมควรอยู่ แล้วพวกมีอาวุธในมือละ พวกคุณจะตายเพื่อปกป้องอะไร ?

ก็ได้แต่หวังใจอย่างยิ่งว่า คณะปฏิวัติครั้งนี้อย่าบีบคั้น กดขี่ความรู้สึกของประชาชนและภิกษุสงฆ์จนเกินไปกว่านี้เลย พวกคุณต้องไม่ชอบแน่หากเหตุการณ์วันพลิกแผ่นดินอีกครั้งจะเกิดขึ้น !!!

No comments: