Saturday, July 14, 2007

บทความที่ ๑๘๒. บ้านกับหนังสือ

บ้านกับหนังสือ โดย แหลมตะลุมพุก


บ้านใดที่มีหนังสือ
บ้านนั้นก็คือบ้านป่า
ถ้าแม้หนังสือนานา
สอนให้ประชามืดมน

ถอยหลังเข้าคลองข้องอยู่

ในเล่ห์ของผู้หวังผล
ขูดรีดหลอกลวงปวงชน
ย่อยยับอับจนนิรันดร์

หนังสือคือกองขยะ

หากมุ่งสาระเช่นนั้น
บ้านใดมีไว้อนันต์
ควรนับบ้านนั้นป่าดง

แม้เปรียบด้วยบานหน้าต่าง

เพียงเพื่ออำพรางให้หลง
เปิดเห็นทุ่งนาป่าดง
หาทางออกตรงไม่มี

สูรย์จันทร์นั่นสาดส่องหล้า

ห่อนเลือกเคหาเศรษฐี
หนังสือที่จัดว่าดี
ประโยชน์มากมีทั่วไป

คือสอนให้คนรู้หลัก

สัจจะประจักษ์แค่ไหน
สังคมบ่มร้ายเช่นไร
เปิดเผยแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เช่นการรีดนาทาเร้น

ชี้ปมลับเร้นแอบแฝง
แลเล่ห์มารยาพลิกแพลง
เป็นการช่วยแรงปวงชน

หนังสือคือบานหน้า

ต่างยามเปิดสว่างให้ผล
ทำลายความมืดหมองมน
เพื่อประชาชนภิญโญ

No comments: